Konferencja PARIS21–UNSD

Grupa PARIS21 (The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century) i Wydział Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistics Division, UNSD) organizują konferencję „New approaches to capacity development for better data: How to scale up innovation?”, poświęconą możliwościom uzyskania wiarygodnych, dobrych jakościowo danych. Konferencja odbędzie się 13 i 14 stycznia 2020 r. w Paryżu. Jej temat wpisuje się w misję konsorcjum PARIS21, którą jest zwiększanie potencjału statystyki i promowanie wykorzystywania rzetelnych danych przez decydentów oraz obywateli ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich dochodach.

Główne cele konferencji to: omówienie nowych rozwiązań służących rozwojowi statystyki i przedstawienie doświadczeń krajowych w tym zakresie, wprowadzenie nowych wytycznych dotyczących rozwoju możliwości statystyki – „Capacity Development 4.0 Guidelines” (PARIS21) oraz zbadanie ich adekwatności dla istniejących programów pilotażowych, omówienie wyzwań związanych z koordynowaniem i finansowaniem inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju możliwości statystyki, a także uświadomienie sobie, jak ważne jest mierzenie siły oddziaływania tego typu przedsięwzięć. Oczekuje się również, że wydarzenie to będzie stanowiło ważny wkład do dyskusji prowadzonych na arenie międzynarodowej w kontekście nadchodzącego World Data Forum 2020 (18–21 października 2020).

Więcej informacji: https://paris21.org/news-center/events/PARIS21-UNSD-Conference-on-New-Approaches-to-Capacity-Development-for-Better-Data