8. Międzynarodowa Konferencja „Big Data and Data Science for Official Statistics”

Aby sprostać globalnym wyzwaniom, takim jak problemy środowiskowe, zmiany klimatu, kryzysy zdrowotne, brak bezpieczeństwa żywnościowego, ożywienie gospodarcze czy przesiedlenia ludności, potrzeba kompleksowej wiedzy o tych zjawiskach. Są one bowiem często ze sobą powiązane i wymagają podejścia uwzględniającego wymiary gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Ważną rolę w dostarczaniu danych, które mogą być wykorzystane do tworzenia odpowiednich polityk i rozwiązań, odgrywa szeroko pojęta społeczność statystyczna.

Uczestnicy 8. Międzynarodowej Konferencji „Big Data and Data Science for Official Statistics” (UNBigData), która odbędzie się w dniach 10–14 czerwca 2024 r. w Bilbao, będą dyskutować o integracji danych naukowych, statystycznych i geoprzestrzennych, wymagającej współpracy partnerów strategicznych z sektora publicznego i prywatnego oraz uczelni i instytutów badawczych. Wydarzenie – organizowane przez Departament Spraw Społeczno-Gospodarczych Organizacji Narodów Zjednoczonych – będzie się składać z paneli wysokiego szczebla, sesji tematycznych i warsztatów.

Więcej informacji: https://unstats.un.org/bigdata/events/2024/conference/.