Posiedzenie Prezydium Konferencji Statystyków Europejskich dotyczące lat 2022/2023

Posiedzenie Prezydium Konferencji Statystyków Europejskich (Bureau of the Conference of European Statisticians – CES) dotyczące lat 2022/2023 odbędzie się w dniach 12–13 października 2022 r. w Cork (Irlandia). Gospodarzem spotkania jest Główny Urząd Statystyczny Irlandii.

Prezydium to ciało sterujące CES, opiniujące program i ukierunkowujące jej prace (posiedzenia odbywają się dwa razy do roku, zwykle w lutym i październiku). Wpływa ono na wybór zagadnień, które następnie są omawiane w ramach agendy corocznych plenarnych sesji CES. Dodatkowo, poprzez coroczny dogłębny przegląd wybranych obszarów statystycznych, zapewnia poprawę koordynacji działań statystycznych podejmowanych przez różne organizacje międzynarodowe w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG) ONZ.

W programie posiedzenia Prezydium znajdują się następujące punkty: szczegółowy przegląd wybranych obszarów statystycznych, dyskusja nad programem EKG ONZ na rok 2023, otwarta dyskusja dotycząca strategicznego rozwoju statystyki publicznej, wdrażanie ustaleń sesji plenarnej CES z 2022 r. oraz przygotowanie wstępnego programu sesji plenarnej w 2023 r.