68. sesja plenarna Konferencji Statystyków Europejskich

Konferencja Statystyków Europejskich (KSE) skupia ponad 60 krajów, których wspólnym celem jest rozwijanie działalności statystycznej w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG), jak również poza nim. 68. sesja plenarna KSE zbierze się zgodnie z Zasadami pracy Konferencji i jej Biura (CES/2019/2). Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) spotkanie odbędzie się w formie online.

Konferencja jest zarządzana przez Biuro KSE złożone z ośmiu szefów krajowych urzędów statystycznych wybieranych spośród jej członków i opiera się na wizji i zaleceniach tworzonych przez Biuro. KSE promuje i rozpowszechnia wytyczne, standardy i rekomendacje wypracowywane przez sieć ekspertów, podsumowuje dobre praktyki i dokonuje przeglądu nowych zagadnień w statystyce.

Roboczy program pierwszego dnia wydarzenia obejmuje takie tematy, jak przyszłość statystyki ekonomicznej w kontekście globalizacji i cyfryzacji oraz sposoby pomiaru przemian cyfrowych, a także przewiduje dyskusję nad nowymi wytycznymi i rekomendacjami KSE, w tym formalne poparcie Programów statystycznych 2020 i 2021 EKG. Drugiego dnia odbędzie się połączona sesja KSE i Komitetu Ekspertów ONZ ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną. Dyskutowane będą zagadnienia nowych ról organizacji statystycznych i zajmujących się informacją geoprzestrzenną w wyłaniających się ekosystemach danych oraz sposoby, za pomocą których statystyka publiczna może wesprzeć walkę z kryzysem spowodowanym przez epidemię Covid-19 w kontekście Agendy 2030. Z kolei 24 czerwca przebiegać będzie nieformalna wspólna sesja KSE i Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej, którego wiceprzewodniczącym jest w tym roku prezes GUS. Uczestnicy dyskusji podzielą się przemyśleniami na temat wpływu kryzysu związanego z koronawirusem na statystykę publiczną, a także podejmą kwestie relacji zarządzania danymi i organizacji pozarządowych w zmieniającym się świecie, jak również ciągłości działania statystyki publicznej.

Więcej informacji: https://www.unece.org/index.php?id=53381