XXVII Konferencja Naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”

19 października 2023 r. odbędzie się online XXVII Konferencja Naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”, organizowana przez StatSoft Polska. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Prelegenci – eksperci pracujący w renomowanych polskich ośrodkach naukowych – zaprezentują zastosowania metod statystycznej analizy danych w badaniach prowadzonych w naukach społecznych, medycznych i technicznych. Wśród poruszanych tematów znajdą się: dobory prób w badaniach trudno dostępnych lub nieznanych zbiorowości ludzkich, zastosowania nowoczesnych metod analizy skupień – DBSCAN i OPTICS (rozwijających tradycyjne metody aglomeracyjne), analiza statystyczna wyników poniżej granicy wykrywalności (danych niewykrytych, praktyczna i statystyczna istotność wyników oraz ich znaczenie w poprawnej ocenie rezultatów badań, odszyfrowywanie złożonych biomarkerów w badaniach wielkoskalowych, a także zwiększenie skuteczności oddziaływania na odbiorców wyników analiz statystycznych dzięki przystępnemu sposobowi ich prezentacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana rejestracja.

Więcej informacji: https://www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Lista-seminariow/zastosowania-statystyki-i-data-mining-w-badaniach-naukowych-2023/.