Konferencja „The future of official statistics: Independence and accountability in the age of big data”

W nawiązaniu do sprawozdania dotyczącego jakości statystyki w UE Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) organizuje 28 marca 2023 r. konferencję „The future of official statistics: Independence and accountability in the age of big data”. Jej celem jest określenie wyzwań i możliwości stojących przed statystyką publiczną i Europejskim Systemem Statystycznym. W ramach konferencji odbędą się dwie dyskusje panelowe: pierwsza dotycząca zarządzania statystyką publiczną oraz jej niezależności i odpowiedzialności, druga poświęcona tradycyjnym i nowym źródłom danych w statystyce publicznej.

ETO stwierdził w sprawozdaniu, że statystyki udostępniane przez Eurostat są ogólnie wystarczającej jakości i nadają się do wykorzystania przez decydentów, przedsiębiorstwa i obywateli. Powinny jednak być lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników. Zdaniem trybunału przy określaniu planów i priorytetów dotyczących statystyk europejskich należy przeprowadzać odpowiednie konsultacje z odbiorcami, np. przedstawicielami środowisk akademickich i badawczych. Ponadto zostały wykryte luki w danych dotyczących istotnych obszarów statystycznych, takich jak praca, przedsiębiorstwa i zdrowie.

Konferencja odbędzie się online i będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hK0ZPuBon5I.

Więcej informacji: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Official-statistics.aspx.