„Wykorzystanie teledetekcji dla zrównoważonych miast”

17 czerwca 2021 r. w Warszawie (online) odbędzie się wydarzenie pod nazwą „Wykorzystanie teledetekcji dla zrównoważonych miast”, organizowane przez Główny Urząd Statystyczny, Ambasadę Szwajcarii w Polsce, Szwajcarski Urząd Statystyczny, Polską Agencję Kosmiczną/Cosmic Hub i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Odbywa się ono w ramach serii wydarzeń Road to Bern, poprzedzających Światowe Forum Danych ONZ.

Podczas wydarzenia omówione zostaną zaawansowane metody i innowacje, wypracowane z myślą o poprawie jakości życia w miastach. Konferencja ma również na celu promowanie wielostronnej współpracy na rzecz zrównoważonej urbanizacji. Ponadto poruszony zostanie temat praktycznego zastosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), ze szczególnym uwzględnieniem SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności. Wydarzenie to zostanie także poświęcone wykorzystaniu danych do podejmowania racjonalnych, opartych na dowodach decyzji w sprawie rozwoju miast. Podczas spotkania omówione zostaną tematy związane z nowoczesnym obliczem statystyki publicznej. Dyskusje będą dotyczyć nowych metod badawczych, nowych typów sondaży, jak również nowych produktów i usług oferowanych przez statystykę publiczną. Paneliści – decydenci, badacze danych i praktycy – spróbują odpowiedzieć na pytania, jak skutecznie połączyć wykorzystanie danych i technologii, aby poprawić jakość życia w miastach, a także jak wykorzystać potencjał danych teledetekcyjnych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla inteligentnych i zrównoważonych miast.

Więcej informacji: https://roadtobern.swiss/event/the-unwdf-and-road-to-bern-initiative-in-warsaw-harnessing-remote-sensing-for-sustainable-cities/