Konferencja „Przyczyny i konsekwencje depopulacji”

Centrum Wittgensteina na rzecz Demografii i Globalnego Kapitału Ludzkiego organizuje konferencję „Przyczyny i konsekwencje depopulacji”. Wydarzenie odbędzie się online w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2021 r.

Konferencja zgromadzi badaczy z całego świata zajmujących się zjawiskiem depopulacji i jego konsekwencjami z perspektywy demograficznej, ekonomicznej, socjologicznej, politycznej, środowiskowej i geograficznej. Program wydarzenia przewiduje sesję pod przewodnictwem Funduszu Ludnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund – UNFPA) i wykłady czterech prelegentów.

Więcej informacji: https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/the-causes-and-consequences-of-depopulation#c164852