Konferencja naukowa Metodologia Badań Statystycznych

1–3 lipca 2020 r. odbędzie się konferencja naukowa Metodologia Badań Statystycznych (MET2020) organizowana przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym. Będzie to druga konferencja z cyklu corocznych spotkań ekspertów polskiej i międzynarodowej statystyki publicznej z przedstawicielami: środowiska naukowego, decydentów, praktyków zarządzania, biznesu i użytkowników danych statystycznych. Celem konferencji jest poszukiwanie nowatorskich podejść i metod badawczych w obliczu wyzwań stojących przed statystyką publiczną. Debaty będą koncentrować się na metodologicznych problemach procesów generowania i analizy danych w badaniach reprezentacyjnych, pełnych (spisach) oraz danych pochodzących ze źródeł administracyjnych i nowych źródeł, takich jak big data, a także usprawnieniach w zakresie komunikowania i udostępniania wyników badań.

Zapowiedź wydarzenia: https://met2020.stat.gov.pl/